Warsztaty edukacyjne w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu

/media/1920//20221010_074126_975993.JPG

W piątek 30 września uczniowie ze szkół Powiatu Polickiego wzięli udział w warsztatach edukacyjnych w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu.

Warsztaty odbyły się w związku z przystąpieniem Powiatu Polickiego do projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim". W warsztatach wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Policach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży.

Warsztaty edukacyjne przybliżyły uczniom między innymi sposoby pozyskiwania energii i nawyki ekologiczne.

Projekt "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim" finansowany jest z funduszy norweskich i realizowany jest w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Policach i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży.

Jego głównym celem jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych poprzez wsparcie kompleksowych działań inwestycyjnych polegających na głębokiej termomodernizacji i podjętych w celu doprowadzenia budynków szkolnych do standardu energetycznego „pasywnego” lub „prawie zeroemisyjnego”.

Fotogaleria