Konferencja pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim

/media/1920//20220727_054232_875070.jpg

W piątek 22 kwietnia odbyła się konferencja online otwierająca projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim”.

Udział w konferencji wzięli Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska oraz dr inż. arch. Karolina Kurtz-Orecka Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

Podczas konferencji przedstawiono główne założenia projektu oraz zaprezentowano schematy poprawy efektywności energetycznej w budynkach.

Projekt realizowany będzie w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Policach i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży.

Planowane działania termomodernizacyjne w projekcie to między innymi:

  • modernizacja instalacji co, w tym wymiana grzejników,
  • docieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu,
  • wymiana drzwi zewnętrznych,
  • docieplenie stropodachu,
  • wymiana stolarki okiennej,
  • modernizacja c.w.u. z niezbędnym wyposażeniem i osprzętem,
  • montaż wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej,
  • wymiana oświetlenia na energooszczędne z czujkami ruchu,
  • montaż paneli fotowoltaicznych.

Ponadto zrealizowany zostanie między innymi konkurs fotograficzny i warsztaty ekologiczne.

Projekt pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim” jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne oraz w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wysokość dofinansowania wynosi 7 413 157,99 zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi 9 278 996,95 zł